Πιστοποιήσεις

ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ

Παγκρήτιος Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών


Η CRETALOE είναι μέλος του παγκρητίου συλλόγου βιοκαλλιεργητών αλόη βέρα από την ίδρυση του.Η νόμιμη εκπρόσωπος της CRETALOE Μαρία Λενακάκη εκλέχτηκε πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής του συλλόγου στις 23 Φεβρουαρίου 2014, θέση την οποία διατηρεί έως και σήμερα.

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Ηρακλείου

Δ/ΝΣΗ Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης


Η σχετική άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β΄ και τύπου Δ΄ από τη Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είναι απαραίτητη για την πώληση φυτωρίων προς τους νέους καλλιεργητές. Τα φυτώρια για τις νέες καλλιέργειες είναι ελεγχόμενα εφόσον για κάθε αγοραπωλησία ενημερώνεται η παραπάνω υπηρεσία, ενώ ο αγοραστής – νέος καλλιεργητής γνωρίζει ότι το φυτώριό του είναι ελεγχόμενο για να πιστοποιήσει και αυτός με τη σειρά του τη δική του επιχείρηση αφού θα έχει λάβει το σχετικό τριπλότυπο μαζί με την αγορά των φυτωρίων.

ΔΗΩ νετ

Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων


Το πιστοποιητικό της Δ.Η.Ω δηλώνει την καθαρή ανάπτυξη του φυτού χωρίς φάρμακα και σκευάσματα ταχείας ανάπτυξης. Ότι σκεύασμα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι βιολογικό με επίσημη έγκριση και τη σχετική ενημέρωση που πρέπει να λάβει ο εκπρόσωπος του φορέα πιστοποίησης. Η σωστή λειτουργία την βιολογικής καλλιέργειας επιβεβαιώνεται και με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του γίνεται από τον αγοραστή των φύλλων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.